SPK, ilk halka arzlarda bireysel yatırımcıları eşitledi

Gündem 31.03.2023 - 11:12, Güncelleme: 31.03.2023 - 11:12 1476+ kez okundu.
 

SPK, ilk halka arzlarda bireysel yatırımcıları eşitledi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 750 milyon liraya kadar halka arzların hepsinin borsada satış yöntemiyle, 750 milyon lira üstü talep toplama yoluyla gerçekleştirilecek arzlarda da bireysel yatırımcıya eşit dağıtım yapılmasına karar verdi.
Istanbul SPK, son dönemde payların ilk halka arzındaki fazla talebin karşılanması noktasında yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması ve yatırımcıların arasında eşit uygulamaların sağlanması amacıyla kararlar aldı. Halka açık olmayan ortaklıkların paylarının ilk halka arzında “II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği’nin (Tebliğ)” ilgili hükümleri yerine yeni bir karar alınıncaya kadar “Payların İlk Halka Arzında Uygulanacak Satış Yöntemleri ve Dağıtım Esaslarına İlişkin Kurul İlke Kararı” uygulanacak. Buna göre, halka arz edilen payların piyasa değeri 750 milyon lira ve altı halka arzlarda borsada satış yönteminin uygulanması zorunlu olacak. Önceki ilke kararında bu tutar 250 milyon lira düzeyindeydi. Halka arz edilen payların piyasa değeri 750 milyon lira üzeri olan halka arzlarda borsa dışında talep toplama yoluyla satış yönteminin kullanılması durumunda, bireysel yatırımcı grubundaki tüm yatırımcılara eşit dağıtım yapılacak, oransal dağıtım yöntemi uygulanmayacak. Yatırımcı bazında talepte bulunulabilecek pay tutarı, söz konusu yatırımcının dahil olduğu gruba tahsis edilen toplam tutarın dörtte birini geçemeyecek. Yeterli talep olması halinde, yurt içi kurumsal yatırımcı grubunda her bir yatırımcı bazında dağıtılacak pay tutarı, halka arz edilen payların toplam tutarının yüzde 1’ini aşmayacak şekilde belirlenecek. Bir portföy yönetim şirketinin (PYŞ) kurucusu ve/veya yöneticisi olduğu fonlar açısından söz konusu sınırlama PYŞ bazında ve yüzde 3 olarak uygulanacak. Karara göre daha önce kurumsal yatırımcı olarak değerlendirilen bazı kurum ve kuruluşlar, bireysel yatırımcı kapsamına alındı. PYŞ’ler, aracı kurumlar ve yatırım ve kalkınma bankaları tarafından bireysel portföy yöneticiliği sözleşmesi imzalamış olduğu müşterileri adına iletilen talepler ile gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, unvanında serbest ve/veya özel ibaresi yer alan yatırım fonlarının ilettiği talepler, kurumsal yatırımcı grubu kapsamında değerlendirilmeyecek. Aynı şekilde SPK, 19 Ocak’ta aldığı kararla aktif toplamı, yıllık net hasılatı ve öz sermayesi belirli bir yükseklikte olan kuruluşların kurumsal yatırımcı kapsamında sayılmaması uygulamasını devam ettirdi. İzahnamelerde halka arzda içsel bilgiye ulaşabilecek kişiler listesinde yer alanlar ve bunların eşleri ile birinci derece kan ve sıhri hısımları, yalnızca yurt içi bireysel yatırımcı grubu kapsamında talepte bulunabilecek. Bu kişiler, artık çalışanlara ayrılan tahsisat grupları gibi diğer gruplardan talepte bulunamayacak. Talep toplama süresi sonunda bir yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarı karşılayacak tutarda talep gelmesi durumunda, anılan grubun tahsisat oranından diğer gruplara kaydırma yapılamayacak. Yeterli talep gelmeyen yatırımcı grubu olması durumunda ise o gruba ait tahsisatın karşılanamayan kısmı öncelikle varsa karşılanamayan taleplerin karşılanması amacıyla yurt içi bireysel yatırımcı grubuna aktarılacak. Bu aktarım sonrasında veya yurt içi bireysel yatırımcı grubuna tahsis edilen kadar talep gelmemesi durumunda kalan kısım serbestçe diğer gruplara aktarılabilecek. Kurumsal yatırımcıların kendi portföyleri için aldıkları paylar hiçbir suretle bireysel yatırımcı hesaplarına aktarılamayacak. Aracı kurumlar, yatırım ve kalkınma bankaları ile portföy yönetim şirketlerinin müşterilerinin portföyü için talepte bulunması durumunda, talebin müşterinin ait olduğu yatırımcı grubundan yapılması ve tebliğ maddesi 18/3 uyarınca müşterinin ilgili yatırımcı grubuna ilişkin aranan nitelikleri taşıdığına ilişkin gerekli belgelerin talep formuna eklenmesi gerekecek. Halka arzı takip eden dönem için bazı esaslar belirlendi Sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin ve gelişmesinin sağlanmasını temin etmek üzere halka arzı takip eden dönem için de bazı esaslar belirlendi. Dağıtımdan pay alan yatırımcılar, dağıtım listesinin kesinleşmesini takiben hesaplarına aktarılan payları, paylar hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 90 gün boyunca borsa dışında satamayacak, başka yatırımcı hesaplarına virmanlayamayacak veya borsada özel emir ile ve toptan satış işlemine konu edemeyecek. Payları halka arz edilen ortaklığın mevcut ortaklarının sahip oldukları paylar için (varsa halka arz edilen kısım hariç) bu kısıtlama, izahname onay tarihinden itibaren 180 gün boyunca ve borsada satışı da kapsayacak şekilde uygulanacak. Kararda ayrıca mevcut düzenlemeler uyarınca taleplerin kabul edilmesi ve dağıtımın esaslara uygun olarak yapılmamasından ihraççı ve halka arz eden ile yetkili kuruluş ya da varsa konsorsiyum lideri ve eş liderler sorumlu olduğu hususuna vurgu yapıldı. Konuya ilişkin daha önce 2021'de ve bu yılın ocak ayında alınan ilke kararları yürürlükten kaldırıldı. SPK, iki şirketin ilk halka arzını onayladı Kurul, Koza Polyester Sanayi ve Ticaretin pay başına 24,50 liradan, CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaretin pay başına 105 liradan ilk halka arzını onayladı. Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaretin 75 milyon 600 bin lira, Türkiye Petrol Rafinerilerinin 1 milyar 651 milyon 539 bin 84 lira, Kron Teknolojinin 28 milyon 537 bin 26 lira, Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaretin 345 milyon lira, KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığının 29 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onaylayan Kurul, Çağdaş Faktoringin 247 milyon 250 bin lira, Vakıf Faktoringin 1 milyar lira, MLP Sağlık Hizmetlerinin 500 milyon lira, Eko Faktoringin 120 milyon lira, Inveo Yatırım Holdingin 200 milyon lira, Kent Finans Faktoringin 235 milyon lira, Nurol Yatırım Bankasının 1,5 milyar lira, Aktif Yatırım Bankasının 7,5 milyar lira, Türkiye Halk Bankasının 15 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu tasdikledi. İdari para cezaları SPK, Makro Gayrimenkul Değerlemeye 257 bin 577 lira, Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŞ pay piyasasında 26 Ağustos 2022-26 Eylül 2022 döneminde gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucu bir kişiye 139 bin 566 lira, Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından 15 Nisan 2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yapılan özel durum açıklaması öncesinde Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucu iki kişiye toplam 141 bin 410 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi. “Klas FX” uzantılı internet sitelerinin içerik sağlayıcısı 6 kişi hakkında izinsiz sermaye piyasası faaliyetinde bulunmaları nedeniyle suç duyurularının yapılmasına hükmeden Kurul, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 18 internet sitelerine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin gerçekleştirilmesini kararlaştırdı.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 750 milyon liraya kadar halka arzların hepsinin borsada satış yöntemiyle, 750 milyon lira üstü talep toplama yoluyla gerçekleştirilecek arzlarda da bireysel yatırımcıya eşit dağıtım yapılmasına karar verdi.

Istanbul

SPK, son dönemde payların ilk halka arzındaki fazla talebin karşılanması noktasında yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması ve yatırımcıların arasında eşit uygulamaların sağlanması amacıyla kararlar aldı.

Halka açık olmayan ortaklıkların paylarının ilk halka arzında “II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği’nin (Tebliğ)” ilgili hükümleri yerine yeni bir karar alınıncaya kadar “Payların İlk Halka Arzında Uygulanacak Satış Yöntemleri ve Dağıtım Esaslarına İlişkin Kurul İlke Kararı” uygulanacak.

Buna göre, halka arz edilen payların piyasa değeri 750 milyon lira ve altı halka arzlarda borsada satış yönteminin uygulanması zorunlu olacak. Önceki ilke kararında bu tutar 250 milyon lira düzeyindeydi.

Halka arz edilen payların piyasa değeri 750 milyon lira üzeri olan halka arzlarda borsa dışında talep toplama yoluyla satış yönteminin kullanılması durumunda, bireysel yatırımcı grubundaki tüm yatırımcılara eşit dağıtım yapılacak, oransal dağıtım yöntemi uygulanmayacak.

Yatırımcı bazında talepte bulunulabilecek pay tutarı, söz konusu yatırımcının dahil olduğu gruba tahsis edilen toplam tutarın dörtte birini geçemeyecek.

Yeterli talep olması halinde, yurt içi kurumsal yatırımcı grubunda her bir yatırımcı bazında dağıtılacak pay tutarı, halka arz edilen payların toplam tutarının yüzde 1’ini aşmayacak şekilde belirlenecek. Bir portföy yönetim şirketinin (PYŞ) kurucusu ve/veya yöneticisi olduğu fonlar açısından söz konusu sınırlama PYŞ bazında ve yüzde 3 olarak uygulanacak.

Karara göre daha önce kurumsal yatırımcı olarak değerlendirilen bazı kurum ve kuruluşlar, bireysel yatırımcı kapsamına alındı.

PYŞ’ler, aracı kurumlar ve yatırım ve kalkınma bankaları tarafından bireysel portföy yöneticiliği sözleşmesi imzalamış olduğu müşterileri adına iletilen talepler ile gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, unvanında serbest ve/veya özel ibaresi yer alan yatırım fonlarının ilettiği talepler, kurumsal yatırımcı grubu kapsamında değerlendirilmeyecek. Aynı şekilde SPK, 19 Ocak’ta aldığı kararla aktif toplamı, yıllık net hasılatı ve öz sermayesi belirli bir yükseklikte olan kuruluşların kurumsal yatırımcı kapsamında sayılmaması uygulamasını devam ettirdi.

İzahnamelerde halka arzda içsel bilgiye ulaşabilecek kişiler listesinde yer alanlar ve bunların eşleri ile birinci derece kan ve sıhri hısımları, yalnızca yurt içi bireysel yatırımcı grubu kapsamında talepte bulunabilecek. Bu kişiler, artık çalışanlara ayrılan tahsisat grupları gibi diğer gruplardan talepte bulunamayacak.

Talep toplama süresi sonunda bir yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarı karşılayacak tutarda talep gelmesi durumunda, anılan grubun tahsisat oranından diğer gruplara kaydırma yapılamayacak.

Yeterli talep gelmeyen yatırımcı grubu olması durumunda ise o gruba ait tahsisatın karşılanamayan kısmı öncelikle varsa karşılanamayan taleplerin karşılanması amacıyla yurt içi bireysel yatırımcı grubuna aktarılacak. Bu aktarım sonrasında veya yurt içi bireysel yatırımcı grubuna tahsis edilen kadar talep gelmemesi durumunda kalan kısım serbestçe diğer gruplara aktarılabilecek.

Kurumsal yatırımcıların kendi portföyleri için aldıkları paylar hiçbir suretle bireysel yatırımcı hesaplarına aktarılamayacak. Aracı kurumlar, yatırım ve kalkınma bankaları ile portföy yönetim şirketlerinin müşterilerinin portföyü için talepte bulunması durumunda, talebin müşterinin ait olduğu yatırımcı grubundan yapılması ve tebliğ maddesi 18/3 uyarınca müşterinin ilgili yatırımcı grubuna ilişkin aranan nitelikleri taşıdığına ilişkin gerekli belgelerin talep formuna eklenmesi gerekecek.

Halka arzı takip eden dönem için bazı esaslar belirlendi

Sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin ve gelişmesinin sağlanmasını temin etmek üzere halka arzı takip eden dönem için de bazı esaslar belirlendi. Dağıtımdan pay alan yatırımcılar, dağıtım listesinin kesinleşmesini takiben hesaplarına aktarılan payları, paylar hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 90 gün boyunca borsa dışında satamayacak, başka yatırımcı hesaplarına virmanlayamayacak veya borsada özel emir ile ve toptan satış işlemine konu edemeyecek.

Payları halka arz edilen ortaklığın mevcut ortaklarının sahip oldukları paylar için (varsa halka arz edilen kısım hariç) bu kısıtlama, izahname onay tarihinden itibaren 180 gün boyunca ve borsada satışı da kapsayacak şekilde uygulanacak.

Kararda ayrıca mevcut düzenlemeler uyarınca taleplerin kabul edilmesi ve dağıtımın esaslara uygun olarak yapılmamasından ihraççı ve halka arz eden ile yetkili kuruluş ya da varsa konsorsiyum lideri ve eş liderler sorumlu olduğu hususuna vurgu yapıldı.

Konuya ilişkin daha önce 2021'de ve bu yılın ocak ayında alınan ilke kararları yürürlükten kaldırıldı.

SPK, iki şirketin ilk halka arzını onayladı

Kurul, Koza Polyester Sanayi ve Ticaretin pay başına 24,50 liradan, CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaretin pay başına 105 liradan ilk halka arzını onayladı.

Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaretin 75 milyon 600 bin lira, Türkiye Petrol Rafinerilerinin 1 milyar 651 milyon 539 bin 84 lira, Kron Teknolojinin 28 milyon 537 bin 26 lira, Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaretin 345 milyon lira, KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığının 29 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onaylayan Kurul, Çağdaş Faktoringin 247 milyon 250 bin lira, Vakıf Faktoringin 1 milyar lira, MLP Sağlık Hizmetlerinin 500 milyon lira, Eko Faktoringin 120 milyon lira, Inveo Yatırım Holdingin 200 milyon lira, Kent Finans Faktoringin 235 milyon lira, Nurol Yatırım Bankasının 1,5 milyar lira, Aktif Yatırım Bankasının 7,5 milyar lira, Türkiye Halk Bankasının 15 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu tasdikledi.

İdari para cezaları

SPK, Makro Gayrimenkul Değerlemeye 257 bin 577 lira, Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŞ pay piyasasında 26 Ağustos 2022-26 Eylül 2022 döneminde gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucu bir kişiye 139 bin 566 lira, Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından 15 Nisan 2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yapılan özel durum açıklaması öncesinde Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucu iki kişiye toplam 141 bin 410 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

“Klas FX” uzantılı internet sitelerinin içerik sağlayıcısı 6 kişi hakkında izinsiz sermaye piyasası faaliyetinde bulunmaları nedeniyle suç duyurularının yapılmasına hükmeden Kurul, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 18 internet sitelerine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin gerçekleştirilmesini kararlaştırdı.

Habere ifade bırak !
Administrator Administrator
Administrator Administrator
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yeniurfagazetesi.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Adana arap escort Çukurova arap escort Seyhan arap escort Ankara arap escort Mamak arap escort Etimesgut arap escort Polatlı arap escort Pursaklar arap escort Haymana arap escort Çankaya arap escort Keçiören arap escort Sincan arap escort Antalya arap escort Kumluca arap escort Konyaaltı arap escort Manavgat arap escort Muratpaşa arap escort Kaş arap escort Alanya arap escort Kemer arap escort Bursa arap escort Eskişehir arap escort Gaziantep arap escort Şahinbey arap escort Nizip arap escort Şehitkamil arap escort İstanbul arap escort Merter arap escort Nişantaşı arap escort Şerifali arap escort Maltepe arap escort Sancaktepe arap escort Eyüpsultan arap escort Şişli arap escort Kayaşehir arap escort Büyükçekmece arap escort Beşiktaş arap escort Mecidiyeköy arap escort Zeytinburnu arap escort Sarıyer arap escort Bayrampaşa arap escort Fulya arap escort Beyoğlu arap escort Başakşehir arap escort Tuzla arap escort Beylikdüzü arap escort Pendik arap escort Bağcılar arap escort Ümraniye arap escort Üsküdar arap escort Esenyurt arap escort Küçükçekmece arap escort Esenler arap escort Güngören arap escort Kurtköy arap escort Bahçelievler arap escort Sultanbeyli arap escort Ataşehir arap escort Kağıthane arap escort Fatih arap escort Çekmeköy arap escort Çatalca arap escort Bakırköy arap escort Kadıköy arap escort Avcılar arap escort Beykoz arap escort Kartal arap escort İzmir arap escort Balçova arap escort Konak arap escort Bayraklı arap escort Buca arap escort Çiğli arap escort Gaziemir arap escort Bergama arap escort Karşıyaka arap escort Urla arap escort Bornova arap escort Çeşme arap escort Kayseri arap escort Kocaeli arap escort Gebze arap escort İzmit arap escort Malatya arap escort Manisa arap escort Mersin arap escort Yenişehir arap escort Mezitli arap escort Erdemli arap escort Silifke arap escort Akdeniz arap escort Anamur arap escort Muğla arap escort Bodrum arap escort Milas arap escort Dalaman arap escort Marmaris arap escort Fethiye arap escort Datça arap escort Samsun arap escort Atakum arap escort İlkadım arap escort Adıyaman arap escort Afyonkarahisar arap escort Ağrı arap escort Aksaray arap escort Amasya arap escort Ardahan arap escort Artvin arap escort Aydın arap escort Balıkesir arap escort Bartın arap escort Batman arap escort Bayburt arap escort Bilecik arap escort Bingöl arap escort Bitlis arap escort Bolu arap escort Burdur arap escort Çanakkale arap escort Çankırı arap escort Çorum arap escort Denizli arap escort Diyarbakır arap escort Düzce arap escort Edirne arap escort Elazığ arap escort Erzincan arap escort Erzurum arap escort Giresun arap escort Gümüşhane arap escort Hakkari arap escort Hatay arap escort Iğdır arap escort Isparta arap escort Kahramanmaraş arap escort Karabük arap escort Karaman arap escort Kars arap escort Kastamonu arap escort Kırıkkale arap escort Kırklareli arap escort Kırşehir arap escort Kilis arap escort Konya arap escort Kütahya arap escort Mardin arap escort Muş arap escort Nevşehir arap escort Niğde arap escort Ordu arap escort Osmaniye arap escort Rize arap escort Sakarya arap escort Siirt arap escort Sinop arap escort Sivas arap escort Şanlıurfa arap escort Şırnak arap escort Tekirdağ arap escort Tokat arap escort Trabzon arap escort Tunceli arap escort Uşak arap escort Van arap escort Yalova arap escort Yozgat arap escort Zonguldak arap escort
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.