Haber Detayı
13 Ekim 2015 - Salı 11:21
 
MEHMET AKİF İNAN'DA NELER OLUYOR?
Şanlıurfa'da Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde temizlik skandalı yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta gündeme getirdiğimiz hastanedeki temizlik sıkıntısı halen devam ediyor.
Gündem Haberi


Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki temizlik görevini alan şirketin yapılan araştırmaya göre hastaneye getirdiği temizlik arabaları ve sıvı sabunların şartnameye uygun olmadığı ortaya çıktı. Şartnameye uygun hareket etmeyen şirketin sıvı sabunun yerine sabunlukların üzerine el sabunu bırakması ise hijyenin önemsenmediğini bir kez daha gözler önüne serdi. Yaklaşık 2 haftadır temizlik arabaları, temizlik kat arabaları, temizlik malzemeleri, eldiven, çizme, çöp aracı, çamaşır arabası, sıvı savun, peçete, ve elbise gibi temizlik malzemesi sıkıntısının yaşandığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ameliyathane ve yoğun bakım bölümlerinde ise dezenfekte işleminin yapılmadığı konuşuluyor. Ameliyathanelerde sterilizasyonun yapılmadığı da öğrenilirken, çoğu çöp kutusunun kapağının olmadığı ve bazılarının ise boşaltılmadığı fotoğraf karelerine yansıdı. Tıbbi atik personelinin bile eldivensiz dolaştığı öne sürülen hastanede personel şefleri olarak göreve başlayan şahısların Şanlıurfa Kamu Hastaneleri Birliği Mali Hizmetler Başkanı Abdülkadir Y.'nin yakınlarıolduğu öne sürülüyor.
ARKADAŞLIK USÜLSÜZLÜK YAPTIRIYOR İDDİASI
2012 yılında işçileri sigortasız çalıştırdığı ve 2 aylık çalışmanın ardından işçilerin maaşlarını alarak kaçtığı öne sürülen şirket Gaziantep firması olarak ihaleyekatıldı. Kamu Hastaneler Birliği Mali Hizmetler Başkanı Abdülkadir Y.'nin de Gaziantepli olduğu bilinirken, bir diğer iddia ise Abdülkadir Y.'nin ihaleyi A.Tem.San.Tic.Ltd.Şti.'nin yöneticilerinden olan ve çocukluk arkadaşı olduğu öğrenilen şahsa kazandırdığı belirtiliyor. Arkadaşlık üzerinden devletin imkanlarının peşkeş çekilmesi kafalarda soru işaretleri oluşturuyor. Bu konudaKamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterinin Cihan E.'nin ise soruşturma açmaması merak konusu oldu.
İŞÇİLER İŞTEN ÇIKARILIYOR, MAAŞ KARŞILIĞI İŞÇİ ALINIYOR İDDİASI
Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yıllardır hizmet veren temizlik çalışanlarının tek tek işten çıkarıldığı öğrenildi. Gazetemize gelen telefonlara göre işçilere, 'Ya 2 maaş firmaya hibe edeceksin yada işten çıkacaksın' dedikleri iddia ediliyor. Yeni alınan personellerin ise 2 maaşlarını firmaya bağışlayarak işe alındıkları öne sürülüyor.
İHALEYİ ALAN FİRMA EN DÜŞÜK FİYAT VERMİŞ
İhaleyi en düşük fiyat vererek aldığı iddia edilen şirketle ilgili diğer şirket yetkilileri, "Bizede aynı şartların ve koşulların sağlanacağı sözü verilseydi, yani makineekipman istenmeseydi bizdeverdiğimiz fiyattan daha aşağı verirdik zaten fiyat farkı malzemeden geliyor.Malzemeden çaldığın zaman kar edersin. Malzeme istenmese işçilik verirdik,nereden bilecektik makinaları istemeyip, malzemeyi istemeyip almış gibi gösterilecek.Allah'tan korkmayan kuldan utanmazmış, hak diye ortalıkta gezip milletin malını, devletin malını firmalara peşkeş çekmek ne oluyor. Normalde bir firma işe başlamadan malzeme ve ekipmanını getirip işe başlaması gerekir.Getirmediği zaman işbaşı yaptırılmaz ve cezai işlemuygulanır." Dediler.
İşte cezai müeyyideler;
Madde 16 - Cezalar ve sözleşmenin feshi
16.1. İdare tarafından uygulanacak cezalar aşağıda belirtilmiştir:
16.1.1.Hizmetin ifa şeklinde yüklenicinin kusurundan doğan bir gecikme olduğu veya idare yetkilileri veya kontrol teşkilatınca yapılan kontrollerde işin tekrar eden kısımlarının sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde veya
Yüklenicinin işçilerine karşı yükümlülüğünü yerine getirmemesine bağlı olarak asıl taahüdün/hizmetin (Örneğin temizlik hizmetinin ihale dokümanı hükümleri çerçevesinde yerine getirilmemesi gibi) yerine getirilmesinde aksaklıklar meydana gelmesi durumunda;
Hizmet sunumunda tespit edilen her bir aykırılık (işçi ücretlerinin hakkediş ödemesinden sonra sözleşmede yer alan süre içerisinde ödenmemesi, İşçilerin uygunsuz hareket etmesi, İşçilerin kıyafetlerinin uygun olmaması, eksik personel çalıştırılması, İdari, teknik veya Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin herhangi bir maddesinin ihlali gibi) için sözleşme bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) oranında ceza işlemi uygulanacaktır.
Ceza işlemi tespit edilen aykırılığın giderilmediği her gün için ayrı ayrı uygulanacaktır. Uygulanan ceza Yüklenicinin ilk hak edişinden kesilecektir.
Ayrıca bu aykırılıkların arka arkaya veya sözleşme süresince 20 (yirmi) kez tekrarlanması durumunda yukarıdaki ceza oranı uygulanmakla beraber 4735 sayılı kanunun 20. maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilecektir.
İdare tarafından kesilecek cezanın toplam tutarı, hiçbir durumda, sözleşme bedelinin %30'unu geçmeyecektir.
16.2. Yukarıda belirtilen cezalar ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde ceza tutarı yükleniciden ayrıca tahsil edilir.
16.3. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
16.4. Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi, halinde ise ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
Madde 26 - İdarenin sözleşmeyi feshetmesi
26.1. Aşağıda belirtilen hallerde İdare sözleşmeyi fesheder:
a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, sözleşmede belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,
b) Sözleşmenin uygulanması sırasında Yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,
hallerinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
Madde 27 - Sözleşmeden önceki yasak fiil veya davranışlar nedeniyle fesih
27.1. Yüklenicinin, ihale sürecinde 4734 sayılı Kanuna göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
DÖNEMİN SATIN ALMA KOMİSYON BAŞKANI VE BAŞHEKİM YARDIMCISI CİHAN E.'NİN OLMASI KAFALARDA SORU İŞARETLERİ OLUŞTURDU
2012 yılında Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından açık ihale usulü ile yapılan genel temizlik, ilaçlama, çamaşır yıkama ve ütü hizmetlerini o dönem ismi A.Tem.San.Tic.Ltd.Şti. olan şirket 90 kişi ile 24 aylığına almış; daha sonraki süreçte işçilerin maaşlarının yatırılmadığı ve 20 günde sigortasız çalıştırıldıkları iddia edilince aynı şirket isim değişikliği yapmıştı. Kamu Hastaneler Birliğinde yapılan birçok İhalenin doğrudan teminle yapıldığı, bunun rekabet ortamı oluşturmadığı için devlete zararının büyük ölçekli olduğu ifade ediliyor. Gün geçtikçe ortaya atılan iddiaların birer birer ortaya çıkması ve hastanede yıllardır görev yapıp işten çıkarılan personellerin yerine Kamu Hastaneler Birliği Mali Hizmetler Başkanı Abdülkadir Y.'nin akraba ve yakınlarının işe alınması tepkilere neden oluyor.
Abdülkadir Y.'nin yakınlarının bazılarının ise kritik görevlere de getirildiği iddia edilirken, bu konuda şuana kadar herhangi bir soruşturmanın açılmaması da dikkatlerden kaçmıyor. Usulsüzlük yaparak ihaleyi alan firma ve Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Cihan E. ile Kamu Hastaneleri Birliği Mali Hizmetler Başkanı Abdülkadir Y. hakkında ne zaman soruşturma açılacağı kamuoyu tarafından merakla bekleniyor.
Öte yandan ihaleye katılan diğer firmalar yaptıkları çağrıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ile Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük'ün bu konuda soruşturma başlatarak Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Cihan E., Kamu Hastaneleri Birliği Mali Hizmetler Başkanı Abdülkadir Y. ile ihalede usulsüzlük yapan A.Tem.San.Tic.Ltd.Şti firmasını görevlerden almalarını istediler.
Bu arada şuana kadar herhangi bir tutanağın tutulmaması ve hastaneye gerekli ekipman ve malzemenin gelmemesiyle ilgili de herhangi bir cezanın kesilmemesi akıllarda soru işaretleri oluşturuyor. Bakteri yuvasına dönen hastane de camların bile lekeli olduğu dikkatlerden kaçmıyor.
MEHMET CANBEK

Kaynak: Editör: Ramazan Güler
 
Etiketler:
Haber Videosu
Yorumlar
Ulusal Gazeteler
Yazarlar
Bizim Gazete
En Çok Okunanlar
En Son Eklenenler
Anketler
Şanlıurfa Büyükşehir ve ilçe belediye başkanları başarılı mı?
Anketler
İstanbul Seçimini Kim Kazanır ?
Puan Durumu
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Galatasaray
54
0
5
3
17
25
2
Beşiktaş
51
0
5
3
16
24
3
Fenerbahçe
51
0
6
3
16
25
4
Trabzonspor
48
0
5
6
14
25
5
Hatayspor
42
0
7
6
12
25
6
Alanyaspor
42
0
7
6
12
25
7
Gaziantep FK
39
0
6
9
10
25
8
Fatih Karagümrük
37
0
8
7
10
25
9
Antalyaspor
33
0
6
12
7
25
10
Göztepe
32
0
9
8
8
25
11
Sivasspor
31
0
7
10
7
24
12
Konyaspor
30
0
10
6
8
24
13
Yeni Malatyaspor
30
0
9
9
7
25
14
Kasımpaşa
29
0
12
5
8
25
15
Çaykur Rizespor
27
0
10
9
6
25
16
BB Erzurumspor
25
0
12
7
6
25
17
Kayserispor
25
0
12
7
6
25
18
Başakşehir FK
24
0
13
6
6
25
19
Denizlispor
21
0
14
6
5
25
20
MKE Ankaragücü
20
0
14
5
5
24
21
Gençlerbirliği
20
0
14
5
5
24
Özlü Sözler
Ölüm değişmiyor. Firak, bekaya kalbolup başkalaşmıyor.


Bediüzzaman Said Nursi
Bir Hadis
İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez.


Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Arşiv
Modül 1

Bu modül kullanıcı tarafından yönetilir, ister kod girilir ister iframe ile içerik çekilir. Toplamda kullanıcı 5 modül ekleme hakkına sahiptir, bu modül dahil tüm sağdaki modüller manuel olarak sıralanabilir.

Haber Yazılımı